utorok 15. marca 2011

Výzva na podávanie žiadostí o granty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011.

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA aj KEGA je do 29.4.2011 do 14.00 hod.

Výzvy sú zverejnené tu:

VEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7833

KEGA: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7834