štvrtok 24. marca 2011

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2011

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2011, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva:

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7122