streda 11. júla 2012

Cena TOP 2012 pre absoventku FBERG Luciu Bertošovú

Ing. Lucia Bertošová, absolventka  študijného programu 2. stupňa (Ing.) "Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín" (RKPZaSS) Fakulty BERG, získala 2. miesto v súťaži študentských prác konanej v rámci 18. medzinárodnej konferencie "Technika ochrany prostredia - TOP 2012".

Týmto úspechom Ing. Lucia Bertošová pokračovala v tradícii víťazstiev študentov tohto úspešného študijného programu v súťažiach záverečných prác (napríklad, v rokoch 2008, 2009, 2010).