streda 19. septembra 2012

Dve vitazstva absolventov FBERG v sutazi o Cenu BVS za najlepsie zaverecne prace

V súťaži o Cenu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za najlepšiu záverečnú bakalársku a diplomovú prácu v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva 2012.

  • Najlepšiu záverečnú bakalársku prácu vypracoval Bc. Martin Maršalko na tému "Využitie dažďovej vody pre potreby rodinného domu".
  • V kategórii diplomových prác prvé miesto získala Ing. Katarína Vranaiová za prácu "Návrh riešenia odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v obciach s počtom obyvateľov do dvoch tisíc".

Vedúcou oboch prác bola doc. Ing. Edita Augustínová, CSc., z Ústavu podnikania a manažmentu FBERG.Tlačová správa: http://www.hlavnespravy.sk/odovzdali-ceny-bvs-za-najlepsie-zaverecne-bakalarske-a-diplomove-prace-2012/28441/