nedeľa 18. novembra 2012

APVV: zverejnená výzva VV 2012


Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)  vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky v rámci výzvy VV 2012.

Dátum ukončenia výzvy: 21. 01. 2013.

Viac info, pokyny a formuláre:
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2012