streda 5. decembra 2012

Študentská osobnosť akad. roka 2011-2012: Ing. Ivan Brezáni

V kategórii "Hutníctvo, strojárstvo, energetika" sa študentskou osobnosťou akademického roka 2011-2012 stal Ing. Ivan Brezáni, ktorý v uvedenom roku bol doktorandom na Ústave montánnych vied a ochrany životného prostredia Fakulty BERG (ÚMVaOŽP FBERG).

Pripomenieme, že v akademickom roku 2010-2011 študentskou osobnosťou roka v rovnakej kategórii bol vyhlásený Ing. Ján Kukurugya, v roku 2008-2009 Ing. Tomáš Škovránek a v roku 2007-2008  Ing. Gabriel Záhorčák - všetci z ÚRaIVP.

Získanie štyroch najvyšších ocenení študentov za posledných päť rokov je mimoriadny úspech Fakulty BERG, ktorý nemá obdobu na Slovensku.

Na fotografii sú zobrazení všetci ocenení spolu s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom; Ing. Ivan Brezáni je piaty sprava.


Viac info a zoznam ocenenych: aktuality SAV