streda 28. februára 2007

STOČ´2007 - Studentská tvůrčí a odborná činnost

12. ročník mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol

Přesné organizační pokyny a aktuální informace:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2007/stoc2007/Welcome.htm

Sekce:

  • S1 - Teorie a aplikace systémů řízení
  • S2 - Aplikovaná informatika
  • S3 - Počítačové řízení s podporou PLC a SCADA/HMI
  • S4 - Aplikace měřicích a diagnostických systémů
  • S5 - Informační systémy a management
  • S6 - Informační technologie
Ceny:

Vítězné práce budou odměněny finančními odměnami za první až třetí místo (4000, 2000, 1000 Kč v každé sekci) a věcnými cenami od sponzorů - TietoEnator s.r.o. (sponzoruje vítěze všech kategorií), PANTEK (CS), s. r. o. Hradec Králové - Wonderware distributor, ControlTech, s. r. o. Kolín - Allen-Bradley distributor, INGELECTRIC, a. s. Ostrava, AutoCont Control Systems, s. r. o. Ostrava, Microsys spol. s r. o. Ostrava, Spectris Praha spol. s r. o. - Brüel & Kjaer, Microsoft s. r. o. Praha, ABB, s.r.o., ELCOM-IPC s.r.o., SmS VTSaP - KAKI Ostrava a dalších firem. Dále budou tři soutěžní práce v sekci S1 odměněny ročním předplatným časopisu AUTOMA od vydavatelství odborné literatury FCC PUBLIC.