streda 28. februára 2007

XXXII. Seminář ASŘ 2007 (VŠB-TU Ostrava)

Vytváří prostor pro prezentaci výsledků odborně vědecké práce doktorandů a jejich školitelů, spolupracovníků školy a dalších specialistů z technické praxe z oboru automatického řízení, měřicích systémů, aplikace počítačů a počítačových sítí pro realizaci informačních, diagnostických a řídicích systémů.

http://www.fs.vsb.cz/akce/2007/asr2007/