utorok 27. februára 2007

Výzva na podávanie žiadostí o nový projekt VEGA so začiatkom riešenia v roku 2008

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu MŠ SR (grant) na nový projekt VEGA so začiatkom riešenia v roku 2008

Termín podávania žiadosti v elektronickej forme: od 28. 2. 2007 do 29. 3. 2007 do 24:00 hod.
Termín podávania žiadosti v písomnej forme podľa informácie najneskôr do 2. 4. 2007

Dôležitá informácia pre žiadateľov:
Od 27. 2. 2007 sa rušia všetky doterajšie formuláre vo VEGA. K novému formuláru VEGA sa dopracujete na web adrese: http://evega.minedu.sk/e-vega/