utorok 27. februára 2007

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty Slovensko - Čína na 2008-2009

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. februára 1997 v Pekingu, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.


Dátum otvorenia výzvy je 5. február 2007, dátum ukončenia výzvy 5. apríl 2007.

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky na roky 2008 – 2009.