pondelok 10. septembra 2007

Nova smernica o kategorizacii publikacii a ohlasov

Ministerstvo školstva SR vydalo novú smernicu:

Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007 ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (Vrátane príloh č. 1-4)

Originál je dostupný ako ZIP súbor.

Tu sú jednotlivé časti smernice: