pondelok 17. septembra 2007

Sumar aktualnych terminov na domace projekty
Žiadosť/ správaTyp projektuTERMÍN
Žiadosť o dotáciu MŠ SR na nový projekt od r. 2008
(hárok 1 formuláru)
KEGA1.10.2007
Ročná správa o riešení projektu za rok 2007
(2. hárok formuláru)
KEGA30.10.2007
Elektr. +  1x orig. poštou
Záznam zo záverečnej oponentúry k správe za celú dobu riešenia (3. hárok formuláru)KEGA31.1.2008
Elektr. +  1x orig. poštou
Žiadosť o dotáciu MŠ SR na nový projekt od r. 2008
(hárok 1 formuláru)
AV31.10.2007
Elektr. +  1x orig. poštou
Záznam z priebežnej oponentúry za rok 2007
(2. hárok formuláru)
AV31.10.2007
Elektr. +  1x orig. poštou
Záznam zo záverečnej oponentúry (ukončený projekt v roku 2007 – 3 hárok formuláru)AV31.1.2008
Elektr. +  1x orig. poštou
Žiadosť o dotáciu MŠ SR na nový projekt od r. 2008MVTS31.10.2007
Záznam z priebežnej oponentúry za rok 2007
(2. hárok formuláru)
MVTS31.10.2007
Elektr. +  1x orig. poštou
Záznam zo záverečnej oponentúry (ukončený projekt v roku 2007 – 3 hárok formuláru)MVTS31.1.2008
Elektr. +  1 xorig. poštou
Aktualizácia riešiteľ. Kolektívov na rok 2007 a zmeny RKVEGA2.12.2007