pondelok 3. septembra 2007

Výzva na podávanie nových projektov KEGA so začiatkom v roku 2008

Výzva na podávanie nových projektov KEGA a aktuálne informácie o hodnotení pokračujúcich a končiacich projektov KEGA.

Viac info:
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=499
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=1197