štvrtok 24. januára 2008

ARRA: Vedecká špička na Slovensku

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) začala v roku 2007 realizovať projekt "Vedecká špička", ktorého cieľom bolo identifikovať medzinárodne porovnateľných vynikajúcich slovenských vedcov z pohľadu H-indexu. H-index (Hirsch index) bol navrhnutý známym fyzikom Jorge E. Hirschom (tu je jeho článok aj preprint).

Slovenská vedecká špička: fyzika, chémia, vedy o zemi, lekárske vedy, ekonómia, environmentálne vedy a biológia.

Viac info a tabuľky: http://www.arra.sk/

ARRA počítala H-index s využitím dát z databázy Web of Science, 
ktorá je súčasťou Web of Knowledge.
Samozrejme, je možné vychádzať aj z iných databáz,
napríklad SCOPUS alebo Google Scholar.
Výsledky založené na rôznych dátach sú vo všeobecnosti odlišné.
Napríklad aj vo fyzike sú veľké rozdiely, ak boli použité
rôzne databázy, ako vyplýva z tabuliek uvedených na Answers.Com.

Výpočet H-indexu na základe údajov Google Scholar, vrátane možnosti porovnania dvoch autorov, je dostupný na QuadSearch. Alternatívne, je možné použiť voľne dostupný program Publish-or-Perish, ktorý tiež vychádza z údajov Google Scholar.