streda 16. januára 2008

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenska a Slovinska na 2008-2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR
vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Slovinskej republike.

Dátum ukončenia výzvy: 15. marec 2008.

Viac info: http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva-slovinsko/main.php