streda 2. januára 2008

Štrukturálne fondy -- Európsky fond regionálneho rozvoja -- harmonogram výziev na rok 2008

Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2008 na dopytovo-orientované projekty financované Operačným programom Výskum a vývoj.