pondelok 18. februára 2008

Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant VEGA so začiatkom riešenia v roku 2009

Na stránke online systému e-VEGA je sprístupnený nový online formulár na podávanie nových žiadostí o grant VEGA.

Termín podávania žiadostí je do 31.3.2008.

Viac info a online formuláre: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1971