utorok 4. marca 2008

APVV: podporene projekty z vyzvy VV 2007

APVV zverejnila zoznamy podporenych projektov z vyzvy VV2007.

Celkovo TUKE ziskala 4 (styri) projekty, medzi ktorymi je projekt z FBERG "Výskum povrchovo-chemických a agregačných vlastností energetických popolčekov s cieľom komplexného využitia ich zložiek" (zodp. riesitel prof. Ing. Jiří Škvarla, CSc.).

Uplne zoznamy podporenych projektov podla oblasti vied:
http://www.apvv.sk/vyzvy/vyzva2007/podporene.php