pondelok 3. marca 2008

Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie PP7RP 2008.

Dátum otvorenia výzvy je 1.3.2008, dátum ukončenia výzvy 31.12.2008.

Bližšie informácie o výzve PP7RP >>