pondelok 3. marca 2008

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenska a Talianska na roky 2008-2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Talianskej republike.

Dátum otvorenia výzvy je 3.3.2008, dátum ukončenia výzvy 5.5.2008.

Bližšie informácie o výzve Slovensko - Taliansko 2008 >>