piatok 14. marca 2008

APVV: Výzva Rakúsko-Slovensko na roky 2009-2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR
vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a Rakúskej republike.

Dátum otvorenia výzvy je 14. marec 2008,
dátum ukončenia výzvy 14. máj 2008.

Viac info >>