pondelok 29. septembra 2014

Prémia Literárneho fondu SR pre prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc.

Jedna z prémií Literárneho fondu SR za výnimočný ohlas na jedno dielo bola tohto roku udelená prof. RNDr. Igorovi Podlubnému, DrSc., pracovníkovi Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG, konkrétne za výnimočný citačný ohlas na jeho článok “Geometric and physical interpretation of fractional integration and fractional differentiation” (Fractional Calculus and Applied Analysis, vol.5, no.4, 2002, pp. 367-386).


Toto nie je prvé ocenenie vedeckých výsledkov prof. Podlubného zo strany Literárneho fondu SR (http://www.litfond.sk/). V roku 2009 mu bolo udelené podobné ocenenie za knihu “Fractional Differential Equations” (Academic Press, San Diego - New York - London, 1999), ktorá je považovaná za najcitovanejšiu vedeckú prácu na Slovensku. V roku 2010 bol rovnako ocenený jeho článok o regulátoroch neceločíselného rádu “Fractional-Order Systems and PI-lambda-D-mu-Controllers” (IEEE Transactions on Automatic Control, vol.44, no.1, 1999, pp. 208-213), a v roku 2011 článok “Analogue Realizations of Fractional-order Controllers” (Nonlinear Dynamics, vol.29, no.1-4, 2002, pp. 281-296), kde bol spoluautorom. V rokoch 2004, 2007 a 2010 mu bola udelená cena za trojročný citačný ohlas podľa SCI. V roku 2011 Literárny fond SR schválil zásadu, že jednej osobe cena za trojročný citačný ohlas môže byť udelená najviac dvakrát.

Podrobný prehľad citačného ohlasu na práce prof. Podlubného je dostupný prostredníctvom jeho profilu na Google Scholar Citations (http://scholar.google.com/citations?user=4H2CInEAAAAJ).