piatok 19. septembra 2014

Výzva Národného štipendijného programu SR na LS 2014/2015


Výzva na predkladanie žiadostí - letný semester akademického roka 2014/2015 - je otvorená

Uzávierka: 31. októbra 2014

Viac info: http://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-letny-semester-akademickeho-roka-2014/2015-je-otvorena