piatok 19. septembra 2014

Štipendijný program EHP-Slovensko

Agentúrou SAIA, n. o. - správcom programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, bola dňa 12.9.2014 vyhlásená jediná výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Mobilitné projekty medzi vysokými školami.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky a v tlačenej forme počas otvorenej výzvy do 21. 11. 2014, 16:00 hod. Každá vysoká škola môže v rámci tejto výzvy predložiť 1 spoločnú žiadosť, zahŕňajúcu všetky fakulty, ktoré majú záujem sa zapojiť do mobilitného projektu.

Viac info:  http://www.spehp.saia.sk.