sobota 20. septembra 2014

Publikácií pracovníkov FBERG, ktoré sú evidované v databázach Web of Science a Scopus


Na účely rôznych hodnotení (habilitačné a inauguračné konania, komplexná akreditácia, hodnotenie ARRA, atď.) sa bežne používajú údaje o počtoch publikácií a citácií. Z tohto dôvodu zverejňujeme zoznam tých publikácií pracovníkov FBERG, ktoré sú evidované v databázach Web of Science a Scopus. Údaje o publikáciách boli vkladané pracovníkmi FBERG prostredníctvom systému LEPC.

Zoznam vo formáte HTML s možnosťou vyhľadávania: