piatok 9. marca 2007

Automatizované odoberanie správ "Novinky VaV FBERG TUKE"

Táto elektronická nástenka umožňuje automatizované odoberanie nových správ vo formáte RSS alebo Atom (takzvané newsfeeds -- kŕmenie novinkami").  Keď pribudne nová správa, vhodný softvér vám to automaticky oznámi a dokonca túto novú správu aj zobrazí. V závislosti od používaného webového prehliadača odporúčame nasledujúci postup, resp. univerzálny softvér.

Scenár 1: Používate prehliadač Opera?

Robíte správne! Novšie verzie prehliadača Opera (aktualizujte svoju Operu!) obsahujú zabudovanú výbornú podporu čítania správ vo formátoch RSS a Atom. Keď v políčku s webovou adresou vidíte nasledujúcu ikonku, , jednoducho na ňu kliknite a zvoľte "Novinky VaV FBERG TUKE - RSS". Objaví sa okienko s otázkou, či si chcete objednať doručovanie správ:Potvrdte "Yes" ("Áno"). V hlavnom menu prehliadača pribudne položka "Feeds" a v nej podpoložka "Novinky VaV FBERG TUKE" spolu s aktuálnym počtom nových správ. Po jej zvolení sa tieto správy zobrazia podobne e-mailom, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku:Teraz už iba treba nastaviť, ako často sa bude kontrolovať, či pribudli nové správy.
Zvolíme menu "Feeds"-"Manage feeds...", vyberieme "Novinky VaV FBERG TUKE" a klikneme na tlačidlo "Edit". Objaví sa nasledujúce okienko:Nastavíme vhodný časový interval (napríklad, 2 hodiny) a potvrdíme OK. To je všetko.


Scenár 2: Používate prehliadač Mozilla FireFox 2?

FireFox 2 tiež obsahuje zabudovanú podporu správ vo formátoch RSS a Atom. Keď v políčku s webovou adresou vidite nasledujúcu ikonku, , jednoducho na ňu kliknite. Objaví sa webová stránka so správami z našich "Noviniek VaV". V hornej časti ponechajte napríklad "Subscribe to this feed using Live Bookmarks" a kliknite na tlačidlo "Subscribe now". Od tejto chvíle na lište nástrojov FireFox pribudne tlačidlo "Novinky VaV FBERG TUKE", a tiež pribudne menu "Bookmarks"-"Bookmarks Toolbar Folder"-"Novinky VaV FBERG TUKE", kde sa budú zobrazovať naše "živé" čerstvé správy.
Obidva prvky sú zobrazené na nasledujúcom obrázku:
Scenár 3: Používate prehliadač Microsoft Internet Explorer?

"Houston, máme problém..." Iba najnovšia verzia, konkrétne Internet Explorer 7, podporuje RSS
(http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/features.mspx).

Pozrite sa na http://www.microsoft.com/windows/IE/ie7/tour/rss/ a ak sa vám chce, nainštalujte si IE 7.


Scenár 4: Jedno z univerzálnych riešení - RSSOwl

Program RSSOwl (http://www.rssowl.org/) je samostatný voľne šíriteľný program na čítanie správ vo formátoch RSS a Atom. Pre viacerých môže byť zaujímavé to, že je lokalizovaný aj do slovenčiny. Nakoľko je vytvorený v jazyku Java, beží všade, kde je nainštalovaná Java. Takže najprv je dobré aktualizovať Java Runtime Environment (aktuálna verzia je 5.0), ktoré sa pre rôzne operačné systémy dá stiahnuť z oficiálnej stránky http://java.com/en/download/manual.jsp. Následne zo stránky http://www.rssowl.org/download/ stiahneme a nainštalujeme RSSOwl.

Po nainštalovaní vyzerá program RSSOwl nasledujúco:Pre pohodlné automatické odoberanie správ odporúčame uskutočniť nasledujúce nastavenia.

  1. Stiahnite si tieto súbory s nastaveniami:  rssowl_fbergvav.opml,  rssowl_fbergvav.xml a uložte ich niekam na disk. 
  2. Otvorte menu Súbor--Importovať--z OPML súboru... a zvoľte súbor rssowl_fbergvav.opml. 
  3. Potom otvorte menu Nástroje--Nastavenia... , kliknite na tlačidlo "Importovať nastavenia" v dolnej časti dialógového okna a zvoľte súbor  súbor rssowl_fbergvav.xml.

Po uvedených nastaveniach program RSSOwl bude automaticky sťahovať nové správy "Novinky VaV FBERG TUKE".  Časový interval pre automatické kontrolovanie nových správ je možné zmeniť pomocou menu Nástroje--Nastavenia...--Obľúbené.

Ak obyčajným spôsobom minimalizujete okno programu, potom sa na lište programov objaví jeho ikonka.  Ak nie sú nové správy, potom ikonka vyzerá takto: No news

Ak sa objavia nové správy, bude na chvíľu zobrazená "bublinková" správa a ikonka programu RSSOwl sa zobrazí v oveľa veselšej podobe:


Stačí na ňu dvakrát kliknúť a oboznámiť sa s novými správami.


Záver

Odteraz by vám nemali uniknúť žiadne správy oddelenia VVaZS FBERG!
Je iba na vás, aby ste maximálne využili poskytované informácie pre získavanie projektov, stáži, pobytov, účasť na konferenciách a efektívne publikovanie Vašich prác.

Ešte poznamenáme, že uvedené programy samozrejme umožňujú automatické odoberanie správ aj z iných webových stránok poskytujúcich správy vo formáte RSS alebo Atom.