nedeľa 4. marca 2007

Skúšobný prístup pre TU do databázy EconLit with Full Text

Skúšobný prístup pre TU do databázy EconLit with Full Text --
vyskúšajte do 14.5.2007.

Prístup do databázy je viazaný na IP adresu proxy servera tuke.sk a je potrebné správne nastavenie prehliadača na strane používateľa.