nedeľa 11. marca 2007

Seminár 50 rokov Ústavu geotechniky SAV

Ústav geotechniky SAV a Slovenská banícka spoločnosť vás pozávajú na seminár pri príležitosti 50. výročia založenia  UGt SAV.

Dátum a miesto: Aula SAV, Watsonova 47, Košice, 30. marec 2007.

Prihlášky: najneskôr do 21.3.2007

Kontakt (tlačivá prihlášok aj iné info):

ivanic@saske.sk, alebo hredzak@saske.sk

Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45
043 53 Košice

fax: 055/7922604

Informácie: 055/7922602, 7922601, 0902/881292