streda 14. marca 2007

Informácia o plánovaní miezd v projektoch VEGA na rok 2008

Subject: Informacia k financnym poziadavkam v e-VEGA ziadosti o grant
Vazena pani prorektorka,vazeny pan prorektor,na zaklade dopytov niektorych clenov Rady pre vedu a techniku Rady vysokych skol na jej zasadnuti 7. 3. 2007 vo veci moznosti uplatnovania poziadaviek na mzdy, odmeny (p. 610) a odvodov (620) v ramci planovania celkovych financnych poziadaviek na grant VEGA, dovolujem si Vas poziadat o rozsirenie nasledovnej informacie vsetkym zamestnancom Vasej univerzity, ktori si v tychto dnoch podavaju ziadosti na nove projekty VEGA so zaciatkom riesenia od roku 2008:Elektronicky system VEGA umoznuje od 9.3. vsetkym predkladatelom ziadosti o grant VEGA na novy projekt so zaciatkom riesenia od roku 2008 (aj tym, ktori sa uz prihlasili do systemu e-VEGA, ale zatial elektronicky nezaslali formular ziadosti) uplatnit si poziadavky a) na odmeny (polozka 610) a odvody (polozka 620; predstavuju 35,2% z odmien), a to za podmienky, ze vysledna suma 610+620 nesmie presiahnut vysku 10% z pozadovanych prostriedkov na tovary a sluzby (polozka 630),b) na mzdu, alebo cast mzdy pre novovytvorene pracovne miesto (nezamestnany absolvent doktorandskeho studia alebo nezamestnany dochodca aktivny vo vede), odmeny pre clenov riesitelskeho kolektivu (polozka 610) a na odvody (35,2% z pol. 610), a to za podmienky ze vysledna suma 610+620 nesmie presiahnut vysku 20% z pozadovanych prostriedkov na tovary a sluzby (polozka 630).Dorazne upozornujeme, ze Ministerstvo skolstva SR negarantuje, ze uplatnovane poziadavky veducich projektov na mzdy, odmeny a odvody do fondov budu zrealizovane!!!Veducim projektov VEGA bude po vybere na financovanie na zaklade hodnotiacich algoritmov pridelena na riesenie projektu dotacia MS SR formou bezneho a kapitaloveho transferu (p. 640).Veduci projektu po obdrzani grantu VEGA MS SR formou bezneho transferu vo vyske G .- Sk, ktora bude spravidla nizsia ako jeho poziadavky, si ju bude musiet spatne rozdelit na dve ciastky X a Y podla vzorca, a to v pripadea) X = G/1,1 ; Y = G-X,kde X je ciastka na tovar a sluzby (p. 630) a Y je ciastka na odmeny a odvody (p. 610 + 620)b) X = G/1,2 ; Y = G-Xkde X je ciastka na tovar a sluzby (p. 630) a Y je ciastka na mzdy, odmeny a odvody (p. 610 + 620)Cize veduci projektu bude moct disponovat iba so sumou Y na rozdelenie prostriedkov na polozke 610!!Odmeny a odvody moze planovat aj zastupca spolocneho projektu VEGA so SAV, kde veducim projektu je zamestnanec zo SAV. Avsak odmena bude moct byt rozdelena iba medzi skolskych zamestnancov, a to na navrh veduceho projektu zo SAV.S pozdravomRNDr. Peter Magdolen, CSc., v.r.