pondelok 19. marca 2007

Rozvojové projekty

Termín dodania projektov na R-TU prostredníctvom koordinátorov projektov je 26.
marec 2007.

Za projekty charakteru IT je koordninátorm prorektor Čižmár a
ostatné projekty prorektor Flórián.

Informácie poskytnú riaditelia ústavov a oddelenie VVaZS.