streda 14. marca 2007

Nastavenie webového prehliadača pre prístup k databázam publikácií a citácií

Prístup do platených databáz (bibliografické databázy, články z časopisov a zborníkov, online knihy a príručky ...), vrátane Web of Knowledge (SCI, Current Contents, JCR), ScienceDirect, SpringerLink, atď., je je viazaný na IP adresu proxy servera tuke.sk. 

Odporúčame vám, aby ste nastavili svoj prehliadač podľa pokynov uvedených na stránke http://nastavenia.tuke.sk/